In het nieuws

Implementatie van de Omgevingswet door het Rijk: digitalization first

Implementatie van de Omgevingswet door het Rijk: digitalization first
11-05-2016 eenvoudig
Nadat de Eerste Kamer ongeveer een maand eerder haar goedkeuring had uitgesproken, is de Omgevingswet op 26 april jl. gepubliceerd in het Staatsblad (2016, 156). Vooruitlopend op de beoogde inwerkingtreding in 2018, vond op 16 maart jl. bij AKD Amsterdam een rondetafelgesprek plaats over mogelijke aandachtspunten rond de implementatie van de grootschalige wetgevingsoperatie. Het gesprek bood het Ministerie van IenM de gelegenheid om in overleg te treden met omgevingsrechtspecialisten van een aantal grote advocatenkantoren. Het ministerie wil de advocatuur niet pas in de rechtszaal over de Omgevingswet spreken, maar de verbinding al aan het begin van het implementatietraject leggen.