Nieuws

‘Actualiteit vraagt om snelheid en soepelere procedures’
19 Oct, 2017 | versnellen
Door reorganisaties in de crisis is zowel aan de kant van gemeenten als bouwbedrijven veel kennis verdwenen. Dat is fnuikend voor het realiseren van de grote woningbouwopgave van dit moment, stelt Antoinette van Heijningen, lid van het ‘Expertteam Versnellen’ bij BNR Bouwmeesters. "Juist nu zijn snelheid en soepele procedures geboden." Meer ...

Pionieren met de Omgevingswet
06 Mar, 2017 | eenvoudig
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseren op woensdag 12 april aanstaande het praktijkfestival Pionieren met de Omgevingswet. Meer ...

Lessons learned uit twee jaar versnellen bouwprojecten
25 Jan, 2017 | versnellen
Een ‘must read’ voor iedereen die zich in bouw, vastgoed of aanpalende sectoren beweegt. Meer ...

Nieuw: Proeftuinen voor Omgevingswet
09 Nov, 2016 | eenvoudig
De Omgevingswet komt er aan! Voor overheden die de kansen willen verkennen die de nieuwe wet biedt, is er het nieuwe project 'Proeftuinen - Aan de slag met de Omgevingswet' dat per direct start en waarop kan worden ingeschreven. Bij de Proeftuinen ligt de nadruk op ruimtelijke ordeningskwesties in relatie tot milieu, gezondheid en (omgevings)veiligheid.


 Meer ...

Digitalisering onder de Omgevingswet
29 Sep, 2016 | eenvoudig
Tegenwoordig gaat alles online: boodschappen doen, nieuwe schoenen kopen, een vakantie boeken of bankieren. Het is dan ook niet meer van deze tijd dat (ruimtelijke) informatie over (de kwaliteit van) de leefomgeving bestaat uit dikke stapels papier die voor elke situatie opnieuw bij elkaar moeten worden gezocht. Dat kost veel tijd en geld en moet anders als de Omgevingswet in werking treedt. Meer ...

Raad op Zaterdag (Zwolle): presentaties beschikbaar
28 Sep, 2016 | eenvoudig
Ruim 140 raadsleden en griffiers bezochten zaterdag 24 september het regionale VNG-congres Raad op Zaterdag in Zwolle. De netwerkdag voor raadsleden stond deze keer vooral in het teken van de Omgevingswet. Meer ...

Gemeenteraden willen alvast van start met Omgevingswet
27 Sep, 2016 | eenvoudig
Bij bijna 1 op de 5 gemeenteraden is de Omgevingswet nog niet in de raad ter sprake gekomen. Tegelijkertijd weet 85 procent van de raadsleden geheel (27,6%) of gedeeltelijk (56,3%) wat de Omgevingswet gaat betekenen voor de inwoners en voor de rol van de raad. Ze willen er al in de huidige raadsperiode mee aan de slag. Meer ...

Filmpjes verduidelijken rol gemeenteraad bij Omgevingswet
26 Sep, 2016 | eenvoudig
Wat betekent de komst van de Omgevingswet voor u als gemeenteraadslid? In twee korte filmpjes geven VNG-omgevingsexpert Marco Lurks en raadsgriffier Pascale Georgopoulou uitleg. Meer ...

Nieuwe Omgevingswet biedt burgers en ondernemers veel kansen
21 Sep, 2016 | eenvoudig
Vanaf 2019 is er één Omgevingswet die de regels over de fysieke leefomgeving veel eenvoudiger en duidelijker maakt. Wat mij betreft hoeven gemeenten niet tot 2019 te wachten. In Breda benutten we al enige tijd alle kansen om burgers en ondernemers vroegtijdig te laten participeren in initiatieven die hun leefomgeving beter maken. Ons motto is: ‘Gewoon beginnen en leren’. En het werkt. Nu al. Meer ...

Publicatie ‘Eenvoudig Beter, het ‘Ontslakken’ van gebiedsontwikkeling’ nu ook in het Engels
20 Sep, 2016 | ontslakken
De ontwikkelingen rondom de aanpak van de Omgevingswet en het Ontslakken, wordt niet alleen in Nederland nauwlettend gevolgd. Wegens internationale belangstelling voor de Hollandse ontslakaanpak is er een Engelstalige van de publicatie Eenvoudig Beter, Ontslakken’ van gebiedsontwikkeling’. Het gedrukte boekje wordt uitgedeeld bij internationale bijeenkomsten en bezoek en is vanaf nu ook online te lezen! Meer ...

‘Niet het instrument maar hoe je ermee omgaat, is het belangrijkste’
15 Sep, 2016 | eenvoudig
Sinds juni is Arjan Nijenhuis Verandermanager Omgevingswet voor het Rijk. Zodoende maakt hij ook deel uit van de Programmaraad van het programma Aan de slag met de Omgevingswet. ‘Van de zomer ben ik begonnen met een ronde langs de betrokken departementen, eigenlijk begin ik nu pas echt’, vertelt Arjan op de 20e verdieping bij BZK met een adembenemend uitzicht over de stad. Een nieuwe functie, maar de Omgevingswet is dat voor hem allerminst. Arjan was tot voor kort voor velen het gezicht van de Omgevingswet. Meer ...

Openbare experimenteerruimte geopend in Rotterdam
13 Sep, 2016 | verbeteren
Op vrijdag 2 september presenteerde gebiedscoöperatie Marconia de eerste initiatieven die aan de slag gaan op 3 hectare voormalig rangeerterrein in het Rotterdam Innovation District. Het Programma Aan de slag met de Omgevingswet plantte samen met Sea Ranger Service, ConceptHouseVillage, SeaStarters, De Fruitvis, De Coöperatieve Samenleving, Le Sappelier, Lite Home en StroApp een vlag om de opening van de openbare experimenteerruimte te vieren. Meer ...

Vijf leerpunten voor implementatie van Omgevingswet
12 Sep, 2016 | eenvoudig
De nieuwe Omgevingswet lijkt nog ver weg, maar houdt de gemoederen druk bezig. Wat moet allemaal worden voorbereid, hoe krijgt de samenwerking tussen ketenpartners vorm? Deze en andere vragen kwamen aan de orde tijdens ons symposium Samenwerken in de keten dat plaatsvond op 1 september. Emmy Meijers, directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), vat deze dag kort samen in vijf ‘gemene delers’. Meer ...

Nominatie Eenvoudig Beter Trofee 2016 voor het Markdal
09 Sep, 2016 | ontslakken
De Vereniging en stichting het Markdal, heeft de tweede nominatie voor de Eenvoudig Beter Trofee 2016 in de wacht gesleep. Een nominatie wordt toegekend aan een project waarin men nu al op en inspirerende manier in de geest van de Omgevingswet werkt. Het Markdal is een resultaat van een burgerinitiatief van 5 natuurverenigingen en doorbrak de patstelling tussen overheid en grondeigenaren bij de realisatie van een gebiedsontwikkelingsproject in het stroomdal van de beek De Mark, ten zuiden van Breda. Met als resultaat een geheel door hen zelf ontwikkelde en unieke omgevingsvisie.

Meer ...

Implementatie Omgevingswet: wat verwachten bewoners?
07 Sep, 2016 | eenvoudig
Overheden zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de implementatie van de Omgevingswet. Een goede zaak, want er wordt nogal wat van hen verwacht. Zouden burgers, belangengroeperingen en initiatiefnemers ook bij dit proces betrokken moeten worden? Ja, want de transitie draait júíst om hen. Meer ...

Vijf kansen en valkuilen van de Omgevingswet
05 Sep, 2016 | eenvoudig
De omgevingswet komt eraan: is dat voor uw organisatie een bedreiging of een kans? Dat wordt steeds duidelijker. Naast de omgevingswet zijn inmiddels ook de concept algemene maatregelen van bestuur bekend gemaakt. In die AMvB's komt een groot gedeelte van de materiële wetgeving in te staan. Daarmee is er nu eindelijk een goed beeld van hoe het omgevingsrecht er vanaf 2019 waarschijnlijk uit zal komen te zien. Meer ...

Omgevingswet en gebiedsontwikkeling: worden de beloften ingelost?
24 Aug, 2016 | eenvoudig
De huidige wetgeving voor de fysieke omgeving is een volgehangen kerstboom geworden die bijna omdondert. Met de Omgevingswet wil deze regering het wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’ maken. Dat moet leiden tot een meer integrale, betere, snelle en goedkopere besluitvorming door de overheid (gemeente, provincie, waterschap en rijk). Meer ...

Het Grote Omgevingswet Symposium 2016
23 Aug, 2016 | eenvoudig
Op vrijdag 1 juli is de internetconsultatie van de ontwerp-AMvB’s Omgevingswet gestart. Dat betekent dat het symposium nu definitief doorgaat op 4 november! Meer ...

De Omgevingswet?! Deze video legt alles nog eens rustig uit
18 Aug, 2016 | eenvoudig
In dit filmpje uit het webinar Omgevingsplan van het Ministerie IenM - in samenwerking met Omgevingsweb - wordt ingegaan op de Omgevingswet en het Omgevingsplan. Meer ...

Geld en experts voor initiatieven rond Omgevingswet
17 Aug, 2016 | eenvoudig
Voor overheden die met een initiatief vast willen werken aan de doelen van de Omgevingswet, is geld en expertise beschikbaar. Vanaf deze week tot eind dit jaar is er voor circa honderd projecten maximaal 10.000 euro aan te vragen via het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Meer ...

Gemeenteraad tandeloze waakhond onder de omgevingswet
12 Aug, 2016 | eenvoudig
De Omgevingswet gaat uit van een beleidscyclus, die ertoe moet leiden dat beleid en omgevingswaarden werkelijkheid worden. De gemeenteraad heeft de rol van waakhond. Maar heeft hij ook tanden om te bijten? Meer ...

Inzicht, duidelijkheid en samenwerking is streven voor digitaal stelsel Omgevingswet
10 Aug, 2016 | eenvoudig
In het bestuurlijk overleg van 16 juni is de bestuurlijke samenvatting van de interbestuurlijke visie op het digitaal stelsel Omgevingswet vastgesteld. Deze samenvatting geeft de hoofdlijnen weer van de Visie. Meer ...

Minder regels, meer gezond verstand
01 Aug, 2016 | ontslakken
Veel gemeenten vinden de regels voor ruimtelijke plannen ingewikkeld en onduidelijk. Met de Omgevingswet wil de overheid deze regels vereenvoudigen en samenvoegen. Al gaat het in de kern niet eens zozeer om het schrappen van regels, maar veel meer over gedragsverandering, andere procesvormen en bestuurscultuur. De tweede praktijkbijeenkomst van Nu al aan de slag met de Omgevingswet op 7 juli 2016 voerde de deelnemers daarom naar het Brabantse Oss, naar een gemeente die het ondernemerschap in de binnenstad aanmoedigt. Met minder regels en meer gezond verstand. Meer ...

Bestuurderstafel Overijssel vergroot inzicht Omgevingswet
20 Jul, 2016 | eenvoudig
Snellere besluitvorming, meer participatie van burgers en bedrijven, meer afwegingsruimte van bestuurders, integrale aanpak: de Omgevingswet veroorzaakt nogal wat binnen de bestuurlijke gelederen. Tijdens de eerste Bestuurderstafel Omgevingswet in het Provinciehuis in Zwolle op dinsdag 27 juni wisselden lokale bestuurders samen met medewerkers van het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ op een open en informele manier gedachten, bedenkingen en ideeën uit. Meer ...

Eerste kennismaking met de Omgevingswet
16 Jul, 2016 | eenvoudig
Marktpartijen en overheden moeten er samen een succes van maken! Op 27 juni vond de Kennis(making)dag Omgevingswet plaats in het LEF Future Center Rijswaterstaat in Utrecht. In deze inspirerende omgeving konden marktpartijen diverse workshops volgen en informatie opdoen over de Omgevingswetwet die in 2019 haar intrede zal doen. Scholingsinstituten, ICT-bedrijven, advies- en trainingsbureaus blikten met elkaar vooruit naar de komst van de Omgevingswet en wisselden ideeën uit over de wijze waarop deze geïmplementeerd moet worden. Meer ...

Video: Sfeerverslag praktijkbijeenkomst Oss: Verlichting van de regeldruk
12 Jul, 2016 | eenvoudig
Regels staan initiatieven in de weg, maar zijn er ook om belangen te beschermen. Het verminderen van de regeldruk is één van de doelen van de Omgevingswet, een wet die zelf uit minder regels zal bestaan en waarmee ook overheden de mogelijkheden krijgen om hun regels te verminderen. Meer ...

Kabinet maakt ontwerpbesluiten Omgevingswet openbaar
05 Jul, 2016 | verbeteren
Honderden regels worden vereenvoudigd of afgeschaft. Het kabinet heeft op voorstel van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu ingestemd met vier ontwerpbesluiten die invulling geven aan de Omgevingswet. De Omgevingswet is in maart in de Eerste Kamer aangenomen. Het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Omgevingsbesluit en het Besluit kwaliteit leefomgeving komen in de plaats van zo'n zestig bestaande besluiten. Dit is de volgende grote stap in de stelselherziening van het omgevingsrecht. Meer ...

Schakeldag 2016: Ga met elkaar bouwen aan Nederland!
29 Jun, 2016 | eenvoudig
Op dinsdag 21 juni kwamen 1.200 bezoekers af op de Schakeldag 2016 in Congrescentrum 1931 in ’s Hertogenbosch om in 102 sessies aan de slag te gaan met de (Omgevings)wet en regelgeving en te netwerken in het ingerichte Netwerkpark. Vanuit verschillende invalshoeken en instrumenten werd uitgebreid stilgestaan bij de naderende Omgevingswet, maar ook de huidige wet- en regelgeving. De rode draad van de dag in de woorden van ontregelaar Daan Quakernaat: ‘Ga weer met elkaar kathedralen bouwen.’ Meer ...

RIVM draagt bij aan Informatiepunt Omgevingswet
23 Jun, 2016 | eenvoudig
Drie helpdesken van het RIVM gaan bijdragen aan de beantwoording van vragen via het Informatiepunt Omgevingswet. Dit informatiepunt ontsluit vanaf komend najaar kennis die verband houdt met de Omgevingswet. De bijdrage van het RIVM is vastgelegd in een samenwerkingsdocument, dat is ondertekend door de partners die met het Informatiepunt gaan samenwerken. Meer ...

Eén informatiepunt voor de Omgevingswet
22 Jun, 2016 | ontslakken
Met groot enthousiasme is op 21 juni de samenwerkingsovereenkomst voor het Informatiepunt Omgevingswet gesloten. Onder luid applaus van tientallen betrokkenen plaatsen twaalf partners hun handtekening. Daarmee is de start bezegeld van het unieke, landelijk informatiepunt dat vanaf 1 oktober 2016 ondersteuning biedt aan professionals van overheden en bedrijven. Meer ...

Dag van de Omgevingswet 2016
20 Jun, 2016 | eenvoudig
De VVM organiseert in 2016 wederom de Dag van de Omgevingswet. Na de vier eerdere drukbezochte bijeenkomsten vindt op 6 oktober de eerste lustrumeditie plaats. Een goed moment, want in 2016 zijn er veel ontwikkelingen rond de Omgevingswet. Meer ...

Invoeringswet Omgevingswet: factsheet over Omgevingsplan
17 Jun, 2016 | eenvoudig
De minister van IenM heeft de Tweede en Eerste Kamer geïnformeerd over de Invoeringswet Omgevingswet. Over enkele aanpassingen die van invloed zijn op het omgevingsplan bestaat inmiddels meer duidelijkheid. Een nieuwe VNG-factsheet over het omgevingsplan gaat hierover. Meer ...

Video: Aan de slag met de Omgevingsvisie
10 Jun, 2016 | eenvoudig
De omgevingsvisie is één van de centrale instrumenten van de Omgevingswet, de wet die voorschrijft dat Rijk, provincies en gemeenten een omgevingsvisie moeten opstellen. De manier waarop is vrij invulbaar: inhoud, vorm en totstandkoming is aan de overheden zelf. Wat zijn de uitdagingen? Waar begin je en hoe werk je samen?

Meer ...

Nieuwe rollen, kansen door de Omgevingswet en nieuwe uitdagingen
07 Jun, 2016 | eenvoudig
Nu de crisis ten einde en de rente laag is, is er weer meer ruimte voor gebiedsontwikkeling. Ook de wetgever probeert deze ontwikkeling te faciliteren, onder meer door middel van de nieuwe Omgevingswet. Stibbe organiseerde op 19 mei 2016. een congres om met spelers vanuit verschillende achtergronden van gedachten te wisselen over de kansen, uitdagingen en dilemma's van gebiedsontwikkeling. Meer ...

Energiewereld verdiept zich in Omgevingswet
05 Jun, 2016 | eenvoudig
De bijeenkomst ‘Energie en omgeving’ van 26 april 2016 bracht vertegenwoordigers van de energiewereld samen die meer wilden weten over de Omgevingswet. Samen verkenden zij de vraag welke veranderingen de Omgevingswet brengt voor besluitvorming over de aanleg en het beheer van energievoorzieningen. Meer ...

Omgevingswet: het ‘Eenvoudig Beter’ principe moet nog groeien
30 May, 2016 | eenvoudig
Na jaren van voorbereiding en jaarlijkse landelijke bijeenkomsten beginnen de contouren van de nieuwe Omgevingswet zich duidelijker af te tekenen. Het moment voor Deltalinqs om - in nauwe samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam - een lezing ‘Omgevingswet’ te organiseren met sprekers van de provincie, het Havenbedrijf en het bedrijfsleven. De Omgevingswet betekent een grote verandering in het omgevingsrecht. Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer de Omgevingswet geaccordeerd en is er meer bekend over de uitvoeringsregelgeving. En vooral: hoe de bedrijfsprocessen in de Mainport worden beïnvloedt. Een van de veranderingen is de ingrijpende wijziging in gebruikte terminologie. Overheden, bedrijven en particulieren zullen vertrouwd moeten raken met een aantal nieuwe begrippen zoals ‘omgevingswaarde’ en ‘activiteit’. Meer ...

Bestemmingsplan als start-, niet als sluitstuk
26 May, 2016 | ontslakken
De moeizame ontwikkeling van Columbiz Park zette de gemeente Barneveld aan het denken. Veranderende inzichten en inschakeling van het Actieteam Ontslakken zorgden voor een cultuuromslag. Wethouder Gerard van den Hengel belicht hoe het bestemmingsplan veranderde van sluitstuk tot vertrekpunt. Meer ...

VNG-bestuur stemt in met akkoord kosten invoering Omgevingswet
13 May, 2016 | eenvoudig
Het bestuur van VNG heeft met het onderhandelaarsakkoord ingestemd over de verdeling van kosten rond de invoering van de Omgevingswet. VNG, IPO en UvW hadden met het Rijk afgesproken het resultaat van hun onderhandelingen met een positief advies voor te leggen aan de verschillende achterbannen. Meer ...

Ontslakken in de historische binnenstad van Wageningen
09 May, 2016 | ontslakken
Eind 2015 is de gemeente Wageningen gestart met Ontslakken: als pilotproject wordt de ontwikkeling van de SNS-locatie aan de rand van de historische binnenstad opgepakt. Voor deze locatie zijn de afgelopen jaren al diverse plannen om uiteenlopende redenen gesneuveld. Meer ...

Ontslakken in Duitsland heeft nog een glibberige weg te gaan
03 May, 2016 | ontslakken
In Nederland is het woord ontslakken inmiddels bekend, tenminste in onze vakwereld. Initiatieven van het actieteam Ontslakken gebiedsontwikkeling (Friso de Zeeuw e.a.) ,hebben tot een heus ontslakkingsbeleid in vele gemeenten gevoerd. Waar minder regels en voorschriften gewenst zijn, kunnen ze ook afgeschaft worden. Het lijkt er zelfs op, dat gemeenten zich in een race bevinden, wie het meest effectief ontslakt (www.ontslakkengemeente.nl). Ook de Omgevingswet lijkt nog meer mogelijk te maken, om effectiever te plannen en te bouwen.
Meer ...

Minister Blok positief over voortgang Expertteam Versnellen
21 Apr, 2016 | ontslakken
Minister Blok van Wonen en Rijksdienst rapporteert over de voortgang van het Expertteam Versnellen. In een brief aan de Tweede Kamer deelt de minister onder meer mee dat het Expertteam binnen de voorgeschreven begroting is gebleven en zijn doelstellingen heeft behaald om jaarlijks vijftien tot twintig gemeenten bij te staan. Meer ...

Expertteam Versnellen presenteert ‘ontslakkingslessen’
31 Mar, 2016 | versnellen
Tijdens het ‘Houd het eenvoudig, maak het beter’-congres heeft het Expertteam Versnellen de publicatie ‘Eenvoudig Beter, het ‘Ontslakken’ van gebiedsontwikkeling’ ten doop gehouden. In het boekwerk zijn de belangrijkste lessen uit het ‘Ontslakken’-traject voor het ontwikkelingsgericht omgaan met wet- en regelgeving en initiatieven opgenomen op basis van ervaringen die zijn opgedaan bij 35 gemeenten en hun pilotprojecten. Meer ...

Overhandiging eerste publicatie ‘Ontslakkingslessen’ aan wethouder
24 Mar, 2016 | ontslakken
Gisteren werd in de Zaandamse Chocoladefabriek het congres Houd het Eenvoudig, maak het beter gehouden. Deze bijeenkomst stond in het teken van de publicatie ‘Eenvoudig Beter, het ‘Ontslakken’ van gebiedsontwikkeling’. Meer ...

“Soms is het verhelderend als er een derde partij naar kijkt”
21 Mar, 2016 | versnellen
Na de sluiting van het militaire vliegveld Soesterberg wilden de gemeenten Soest, Zeist en de provincie Utrecht deze plek als park inrichten en via woningbouw aan de rand meer bij het dorp Soesterberg betrekken. De tussengelegen barrières worden aangepakt: een bedrijventerrein wordt heringericht en getransformeerd naar woonwijk en de provinciale weg N237 wordt verdiept en overkluist aangelegd. Maar toen stuitte de gemeente Soest op wat zij ervoer als een muur van bebouwing die een ontwikkelaar wilde realiseren aan de rand van die verdiepte ligging.
Meer ...

Gemeenten voelen knelpunten nieuwe Omgevingswet
19 Feb, 2016 | ontslakken
Wordt de nieuwe Omgevingswet echt die grote verandering? Onderschat de macht van de politieke tegenkrachten, van de departementen en de lobby's niet. Meer ...

Ontslakken is vooral communiceren
17 Feb, 2016 | ontslakken
De gemeente Ede heeft in Wekerom Oost en West in 2014 twee uitbreidingslocaties als pilot aangewezen om sneller, flexibeler en goedkoper nieuwbouw te realiseren volgens de principes van het ‘ontslakken’. Meer ...

Weer voortgang in uw bouwproject
11 Feb, 2016 | versnellen
Herkent u deze situatie: een ondernemer of een gemeente is al ver gevorderd met de voorbereiding van een woningbouwproject, maar het project loopt vast. Dat kan allerlei oorzaken hebben, maar er is vaak iets aan te doen. Het ‘Expertteam Versnellen’ helpt bedrijven en gemeenten de oorzaken van het vastlopen of van de vertragingen weg te nemen en weer dynamiek te brengen in uw project. Er is in 2016 ruimte voor maximaal 20 projecten.
Meer ...

Burgers horen is belangrijk
05 Feb, 2016 | eenvoudig
De grotere rol die de burger krijgt toebedeeld in de Omgevingswet is niet vanzelfsprekend. De overheid moet drie randvoorwaarden garanderen, vindt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Meer ...

Weinig optimisme cultuurverandering omgevingswet
01 Feb, 2016 | eenvoudig
De cultuurverandering die nodig is voor werken met een integrale omgevingsvisie gaat niet snel genoeg, het participatieproces is een worsteling en langetermijnvisies botsen met actuele lokale opgaven. Dat blijkt uit de analyse van de pilot omgevingsvisie in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Meer ...

Praktijkcongres: Houd het Eenvoudig (23 maart 2016, Chocoladefabriek Zaandam)
12 Jan, 2016 | eenvoudig
Vermindering regeldruk, vereenvoudiging van processen en slimmer samenwerken aan een betere leefomgeving. Daar draait het om bij Houd het eenvoudig, maak het beter, een initiatief van de Rijksoverheid en Bouwend Nederland.
Meer ...

“Kabinet moet vooral nog ontregelen”
05 Jan, 2016 | ontslakken
“Je hoort wel eens dat het huidige kabinet is uitgeregeerd. Nou, ontregelen kan nog een hele mooie taak zijn voor dit kabinet: regels schrappen in plaats van er weer nieuwe aan toe te voegen." Meer ...

“Iemand van buiten kijkt met frisse blik”
14 Dec, 2015 | versnellen
Het project Rijswijkse Bron in het Noord-Brabantse Rijswijk kende een voorspoedige start. Totdat er vertraging op vertraging kwam. Peter Huizer van BMN Projectontwikkeling BV schakelde het Expertteam Vlottrekken in. Hij vertelt over zijn ervaringen.
Meer ...

Experts hebben ruimte om 20 projecten vlot te trekken
14 Dec, 2015 | versnellen
Iedereen kent ze wel: projecten die aanvankelijk goed vorderen, maar uiteindelijk sterk vertragen of zelfs vastlopen. Dat kan allerlei oorzaken hebben, maar er is vaak iets aan te doen. Het ‘Expertteam Vlottrekken’ zoekt graag met u naar een praktische oplossing. De experts zijn professionals die werken in opdracht van de Rijksoverheid en Bouwend Nederland en rekenen u dus geen kosten. In 2016 hebben zij ruimte voor slechts 20 projecten. Meer ...

De corporatie krijgt meer ruimte in Eindhoven
11 Dec, 2015 | vertrouwen
In Eindhoven is in 2014 contact geweest tussen het Woonbedrijf en de gemeente over de vraag of de procedures konden worden versoepeld voor het Woonbedrijf als maatschappelijk verantwoord ondernemer en grootafnemer van bouwvergunningen. Afgesproken is dat de gezamenlijke procedures worden geoptimaliseerd, en dat tot uiting komt in passende leges. Meer ...

‘Ontslakken: grotere rol voor marktpartijen’
10 Dec, 2015 | ontslakken
De gemeente Dordrecht richt zich in de Rode Loper op het stroomlijnen van het proces van beoordeling van een plan en een actieve houding richting ontwikkelaars en initiatiefnemers. En met succes, al betekent dit tevens een grotere verantwoordelijkheid voor private partijen. “Een kleine planwijziging kan soms al veel tijdwinst opleveren.”
Meer ...

Omgevingswet steunt gezonde verstedelijking
10 Dec, 2015 | verbeteren
Gezondheid en ‘Healthy urban living’ in het bijzonder worden leidend in de ruimtelijke strategie van Utrecht. De stad groeit de komende jaren naar 400.000 inwoners en positioneert zich als stad die zich ontwikkelt rondom gezond leven, groene economie en slimme diensteninnovatie. Amsterdam wil de gezonde stad onder meer bevorderen door bewegen te stimuleren. De aanpak van beide steden en de Omgevingswet stonden centraal tijdens de derde excursie van het praktijkprogramma Nu al Eenvoudig Beter (NaEB) op 26 november 2015. Meer ...

De bouwvergunning gedelegeerd naar de architect
09 Dec, 2015 | vertrouwen
De rol van de gemeente bij het vergunnen van bouwwerken kan veel kleiner worden waar professionele uitvoerders ook zelf al een beoordeling uitvoeren. Dat is wat er verandert in het project ‘Architect aan Zet’, waar de gemeente Rotterdam de toetsing aan Bouwbesluit, Welstand, Bestemmingsplan en Gemeenteverordeningen heeft gedelegeerd naar de architect. De gemeente kijkt wel mee, maar beperkt zich tot controle of alle onderbouwende stukken aanwezig zijn. Alleen steekproefsgewijs wordt de inhoudelijke afweging nog nagekeken. Meer ...

Westland gaat van afvinken naar mogelijk maken
08 Dec, 2015 | vertrouwen
Elke gemeente kent het verschijnsel dat bouwaanvragen die maatschappelijk gewenst zijn maar niet in alle plannen passen, sneuvelen op voorschriften die soms nauwelijks relevant lijken. Alle betrokken betreuren de uitkomst, maar ‘het kan niet anders’.
Meer ...

Nominatie Eenvoudig Beter Trofee 2015: Gemeente Soest
07 Dec, 2015 | verbeteren
Wethouder Janne Pijnenborg van de Gemeente Soest ontving, tijdens een werkbezoek aan de vliegbasis Soesterberg en het aanliggende bedrijventerrein Soesterberg-Noord, een nominatie voor de Eenvoudig Beter Trofee uit handen van programmadirecteur Eenvoudig Beter Edward Stigter.
Meer ...

‘Negeren bouwnormen moet mogelijk worden’
03 Dec, 2015 | ontslakken
In het FD van vandaag komt het ontslakken-gedachtegoed uitgebreid aan bod. Meer ...

Terugblik op 3 jaar ontslakken
29 Nov, 2015 | ontslakken
Afgelopen week is de publicatie ‘Terugblikken op drie jaar Ontslakken’ onthuld en aan minister Blok aangeboden. Meer ...

Amstelveners kiezen ontwikkelaar nieuwbouw
15 Nov, 2015 | ontslakken
Projectontwikkelaar BPD uit Haarlem gaat in nauw overleg met buurtbewoners nieuwbouw aan herontwikkellocaties Zonnestein 64 en 66 in Amstelveen ontwikkelen. BPD is gekozen uit negentien projectontwikkelaars die meededen aan beide aanbestedingen. De aanpak om buurtbewoners te betrekken, beperking overlast voor de buurt en grondbieding waren de belangrijkste criteria. Eerdere plannen voor dit gebied sneuvelden door bezwaren van omwonenden. Deze keer konden steeds twee omwonenden de inschrijvingen van de projectontwikkelaars mee beoordelen. Gedurende het project blijven zij intensief betrokken. Meer ...

‘De uitzondering is de nieuwe regel’
15 Nov, 2015 | verbeteren
Op 11 november vond het congres over de Omgevingswet plaats. Hieronder een verslag op hoofdpunten. Meer ...

Hoorn ontslakt trage procedures met pop-up strandpaviljoen
07 Sep, 2015 | ontslakken
“Een vergunningaanvraag kan aan de regels voldoen en een maquette kan overtuigen, maar wat als mensen het idee zelf gaan beleven? We bestelden een zeecontainer en verbouwden die tot een pop-up strandpaviljoentje.” Architect Jos Halfweeg vertelt over zijn ‘guerilla-actie’ om Hoorn een strandpaviljoen te geven op een gewaagde locatie. De gemeente greep het project aan om haar procedures voor omgevingsvergunningen te ontslakken. Meer ...

Gemeente Schagen aan slag met ontslakte ‘reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen’
26 Jul, 2015 | ontslakken
De gemeenteraad in Schagen heeft onlangs de 'reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen' vastgesteld. Dit nieuwe 'ontslakte' beleid vervangt een hele stapel aan oud afwijkingsbeleid voor bestemmingsplannen. Meer ...

Gemeente Den Haag genomineerd voor Eenvoudig Beter Trofee 2015
21 Jul, 2015 | verbeteren
Wethouder Boudewijn Revis ontving op woensdag 1 juli uit handen van minister Schultz en
minister-president Rutte een nominatie voor de Eenvoudig Beter Trofee 2015. Meer ...

Verslag Stadslab bijeenkomst: ‘ruim baan voor frontlijnwerkers’
20 Jul, 2015 | verbeteren
Initiatiefnemers van stadslabs vertelden op 26 mei in Harderwijk over hun ervaringen tijdens de bijeenkomst “Stadslabs nemen initiatief. Hoe reageren gemeenten?”. Georganiseerd door Landwerk in opdracht van Eenvoudig Beter.
Meer ...

Kamervragen Versnellingsteam
24 Jun, 2015 | versnellen
Op 19 juni zond minister Blok zijn antwoorden op Kamervragen uit het Schriftelijk Overleg Bouwbesluit 2012 van mei, naar de Tweede Kamer. Daarin ook de antwoorden op twee vragen over ons Versnellingsteam. Meer ...

Volg het online college Ontslakken
04 Jun, 2015 | ontslakken
Het programma Beter en concreter, de Vereniging voor Overheidsmanagement en de Vereniging van Gemeentesecretarissen hebben gezamenlijk een online collegereeks gefabriceerd. Eén van de colleges heeft Ontslakken als onderwerp en wordt gegeven door Friso de Zeeuw. Meer ...

RVO.nl en gemeente Nijkerk ondertekenen samenwerkingsovereenkomst Ontslakken
28 May, 2015 | ontslakken
21 mei werd de samenwerkingsovereenkomst “Ontslakken” ondertekend door RVO en de gemeente Nijkerk. Met deze ondertekening is het Expertteam Versnellen van start gegaan. Elf gemeenten zijn (of gaan binnenkort) van start. Meer ...

Ontslakken doe je zo!
18 May, 2015 | ontslakken
Het rapport Ontslakken doe je zo! is gepubliceerd. In dit rapport zijn de ervaringen gebundeld van twaalf initiatiefnemers die betrokken zijn bij de diverse ontslakpilots.
Meer ...

Crisis en Herstel Wet-ervaringen Zoetermeer
29 Apr, 2015 | vertrouwen
Zoetermeer doet mee aan een pilot binnen de Crisis en herstelwet, waarbij een aantal kleinere bouwwerken niet meer technisch worden getoetst. In dit een korte impressie van de ervaringen. Meer ...

Welke regels leiden tot hoge kosten?
23 Apr, 2015 | verbeteren
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu vraagt bedrijven om aan te geven welke specifieke regels in het huidige Activiteitenbesluit Milieubeheer en het huidige Bouwbesluit 2012 tot onnodige hoge kosten leiden. Grijp uw kans... Meer ...

Brief minister Blok over ‘Versnellen’ gepubliceerd
14 Apr, 2015 | versnellen
Minister Blok is zijn belofte uit het Algemeen Overleg van 27 maart 2014 nagekomen en heeft een brief opgesteld over de bevindingen van het Expertteam Versnellen. Meer ...

Videocollege ‘Nu al Eenvoudig Beter’ beschikbaar
13 Apr, 2015 | verbeteren
Arjan Nijenhuis van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft, in het kader van het slotcongres Beter en Concreter op Youtube een videocollege over 'Nu al Eenvoudig Beter: anders omgaan met regels' gepost. Meer ...

Gouden krokodil voor Ontslakken
13 Apr, 2015 | ontslakken
De minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk, heeft Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en voorzitter van het Actieteam Ontslakken Gebiedsontwikkeling van de Actieagenda Bouw, onderscheiden met de Gouden Krokodil met de bijbehorende reversspeld. Meer ...

Ontslakken en de ‘Klassiekers’
02 Apr, 2015 | ontslakken
"Ik wou dat ik de afgelopen tien jaar altijd zo had mogen werken" Meer ...

Congres 21 april: Voorsorteren op de Omgevingswet
31 Mar, 2015 | verbeteren
Vijf jaar werken met de Crisis- en herstelwet en inmiddels meer dan 100 experimenten: twee mijlpalen die aanleiding zijn voor een festival dat bol staat van leerzame praktijkervaring, enthousiasme en energie. Meer ...

Actieplan Houd het Eenvoudig, Maak het beter gelanceerd
04 Feb, 2015 | eenvoudig
De website houdheteenvoudig.nl is live en het actieplan is officieel van start gegaan. Meer ...

Nu al Eenvoudig Beter-trofee voor Zaanstad
04 Feb, 2015 | verbeteren
De gemeente Zaanstad heeft de Nu al Eenvoudig Beter-trofee 2014 gewonnen met het 'Zaans Proeflokaal' project. Meer ...

E-zine Nu al Eenvoudig Beter gepubliceerd
30 Jan, 2015 | verbeteren
De E-Zine Nu al Eenvoudig Beter is gepubliceerd, boordevol inspirerende voorbeelden. Meer ...

Permanent interventieteam pakt vastgelopen bouwprojecten aan
20 Jan, 2015 | versnellen
Er komt een permanent interventieteam dat vastgelopen bouwprojecten gaat vlottrekken. Het initiatief komt voort uit het project ‘Versnellen bouwprojecten’. Meer ...

2015: een goed ontslakjaar
22 Dec, 2014 | ontslakken
Friso de Zeeuw, voorzitter van het actieteam Ontslakken van de Actieagenda Bouw, blikt terug en vooruit. Meer ...

Echte co-creatie maakt iedereen eigenaar
08 May, 2014 | verbeteren
In het kader van het programma Nu al Eenvoudig Beter laat de provincie Gelderland zien dat er anticiperend op de Omgevingswet kan worden gehandeld. Meer ...

Agenda