Ontslakken

Veel goedbedoeld overheidsbeleid wordt opgezet vanuit één bepaald oogpunt, zoals parkeerbeleid, brandveiligheid of beperking van geluidhinder. Door de opéénstapeling van al deze regelgeving en beleidsnota’s lopen projecten vertraging op of zijn er onnodig hoge kosten. Dat moet anders kunnen! Sneller, goedkoper en meer flexibel. Uitgangspunt: juist in deze tijd zijn er al zo weinig vastgoedinitiatieven waarvoor afzet is. Die weinige initiatieven die er nog wel zijn, mogen niet onnodig worden belemmerd door regels of door de rigide toepassing ervan. Het Expertteam Versnellen (waar Ontslakken een onderdeel van is) ondersteunt gemeenten bij hun ontslakkingsprojecten. Het is daarbij niet alleen een kwestie van regels, maar ook van houding. Durf simpele gezonde boerenverstandoplossingen in te zetten, zo nodig in afwijking van bestaande regelgeving als niet aantoonbaar is welk maatschappelijk belang beschermd wordt met een bepaalde regel.

Ontslakken kent inmiddels al 24 lopende projecten. Meer informatie daarover vindt u via deze website.