Proeftuinen Omgevingswet

Het duurt nog even voordat de Omgevingswet in werking treedt. Op basis van de huidige wetgeving kan er echter nu al in de geest van de nieuwe wet gewerkt worden. Het expertteam gaat ook de Proeftuinen Omgevingswet begeleiden. Gemeenten en bedrijven die de kansen willen verkennen die de Omgevingswet biedt, kunnen ondersteuning door middel van co-financiering en expertise krijgen via het project ‘Proeftuinen’. De nadruk ligt hierbij op ruimtelijke ordeningskwesties in relatie tot milieu, gezondheid en (omgevings)veiligheid.

 

Informatiepunt Omgevingswet
Voor meer informatie en het aanmelden voor het starten van een Proeftuin Omgevingswet, kunt u terecht op de website van het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’.