Weer voortgang in uw bouwproject

Herkent u deze situatie: een ondernemer of een gemeente is al ver gevorderd met de voorbereiding van een bouwproject, maar het project vertraagt of komt zelfs tot stilstand. Dat kan allerlei oorzaken hebben, maar er is vaak iets aan te doen.

Het ‘Expertteam Versnellen’ helpt bedrijven en gemeenten de oorzaken van de vertragingen weg te nemen en weer dynamiek te brengen in uw project. Er is in 2017 ruimte voor 15 vlottrekken cases en 13 ontslak cases.

Vaak zijn er meerdere redenen waarom een project vertraagt of stagneert. U kent er misschien wel een paar: interpretatieverschillen van ruimtelijke instrumenten als de Ladder voor Duurzame Verstedelijking, onduidelijkheden tussen de samenwerkende partijen, een veranderende markt, onwennigheid aan nieuwe initiatiefnemers, zoals bouwcoöperaties ofwel CPO-groepen etc. Onze experts zijn deze en andere voortgangsproblemen al vaker tegengekomen en kennen de oplossingsrichtingen.

 

Waarom Versnellen

Bouwprojecten weer op gang krijgen heeft voordelen voor alle betrokkenen:

  • Als bouwer of ontwikkelaar wilt u niets liever dan voortgang in uw project en liefst rendabel afsluiten. Met het Expertteam staat u er niet langer alleen voor en krijgt u advies van een onafhankelijke derde.
  • Gemeenten kunnen eindelijk hun geld dat vastzit in de grond, verzilveren. U wilt graag die procesmanager of bestuurder zijn onder wiens leiding het project weer is gaan lopen.
  • Omwonenden zullen blij zijn dat er iets met braakliggende gronden of leegstaande panden gaat gebeuren.

 

Mogelijke oplossingen

De oplossing voor uw project is altijd maatwerk. Toch komen sommige oplossingen vaker bovendrijven:

  • Communicatie: vaak is er al veel gewonnen wanneer partijen weer met elkaar in gesprek komen en alle reële mogelijkheden voor zich zien.
  • Financiering: de experts beschikken over een groot arsenaal aan financieringsconstructies, interessant voor zowel bouwers en ontwikkelaars als gemeenten.
  • Regelgeving: meebewegende afspraken en ruimere bestemmingsplannen zijn hier het credo.
  • Procedures: ook hier zijn meerdere oplossingen mogelijk. Zo kun je met de gemeentelijke coördinatieregeling meerdere procedures combineren, zoals een omgevingsvergunning en een bestemmingsplanwijziging. Ook kun je procedures versnellen door je project aan te melden voor een innovatieregeling.

Onze experts kennen de weg in alle regelingen en mogelijkheden en adviseren u graag welke oplossingen het best werken voor uw project.

 

Voor wie

Onze experts komen graag langs voor bouwprojecten en gebiedsontwikkelingen in heel Nederland. Het aanbod geldt niet voor de inrichting van bedrijventerreinen. Zowel ondernemers als overheden kunnen het Expertteam inschakelen. Het Expertteam werkt in opdracht van en op kosten van de Rijksoverheid en Bouwend Nederland.

 

Doelgerichte werkwijze

In het eerste contact legt u uit wat er aan de hand is, aan een van onze experts die de intake doet. Dit is een vertrouwelijk gesprek: niets uit het gesprek komt ter ore van de partij met wie u mogelijk een probleem heeft. Onze experts hebben een adviserende rol, niets meer en niets minder. Uw projectleider blijft in control. Na goed overleg met u zoeken we ook contact met uw samenwerkingspartij in het project. We praten met betrokken partijen, gaan op zoek naar de oorzaak van de stagnatie en proberen nieuwe richtingen te wijzen. Meestal is dat een zaak van enkele weken of maanden.

We opereren met zorg: in alle 80 projecten die we in het verleden al hebben opgepakt, is de relatie tussen bouwers en gemeenten ook na tussenkomst van het Expertteam goed gebleven. Meestal is de relatie juist verbeterd, omdat er meer wederzijds begrip is gekomen.

 

Ervaringen

Sinds 2013 ondersteunden onze experts al zo’n 80 projecten die moeizaam verliepen of zelfs waren gestagneerd. Bij maar liefst 60 daarvan kwam er dankzij tussenkomst van het Expertteam weer dynamiek en vooruitgang in. Een hoge score! De conclusies zijn beschreven in een brochure die u kunt downloaden van de website houdheteenvoudig.nl.

“In het begin moesten we wel even wennen. Toch zijn we het gesprek aangegaan.”
Reinier Kalt, projectleider Gemeente Soest

“Iemand van buiten kan met een frisse blik naar het project kijken.”
Peter Huizer, BMN Projectontwikkeling B.V.

Lees hier zijn hele verhaal

 

Experts stellen zich voor

Er zijn zeven experts die zich specifiek bezighouden met versnellen van vertraagde of gestagneerde bouwprojecten. Vier van hen zijn eerste aanspreekpunt en doen intakegesprekken. Wanneer de opgave daarom vraagt, worden andere experts met eigen specialisaties ingevlogen.

Expertteam_Valentijn_Damo_Antoinette_Ewoud_Pim

V.l.n.r.: Valentijn Leijh (Boekel de Nerée), Damo Holt (Rebel), Antoinette van Heijningen (Urbancore), Ewoud Dekker (Rebel), Pim van der Ven (Juli ontwerp en advies). Niet op de foto: Geurt van Randeraat (SITE), Monique Lammens (Rho adviseurs).

 

‘Versnellen bouwprojecten’ is een gezamenlijk programma van Bouwend Nederland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Inzet van het expertteam is kosteloos, maar er is in 2017 ruimte voor slechts 28 projecten. Wacht dus niet te lang met uw aanvraag. Wilt u eerst bespreken of uw project in aanmerking komt? U kunt zelf kiezen wie u wilt benaderen:

Complete Expertteam Versnellen
Antoinette van Heijningen (Urbancore), Damo Holt (Rebel Group), Ewoud Dekker (Rebel Group), Geurt van Randeraat (SITE urban development), Pim van der Ven (Juli ontwerp en advies), Monique Lammens (Rho advieseurs), Valentijn Leijh (Boekel De Nerée)

Antoinette van Heijningen

Eigenaar van Urbancore. Onder meer haar werk voor het zogeheten Watertorenberaad (medeoprichter) leidde ertoe dat ze nu een van de leading experts is op het gebied van versnellen. Antoinette werkte eerder bij diverse gemeenten en BVR en kent de weg in zowel overheidsland als het bedrijfsleven. “Vaak leren mensen in één gesprek al zoveel dat ze die kennis ook meenemen naar nieuwe projecten. Voorkomen is immers nog beter dan genezen!”

Damo Holt

Partner bij Rebel. Damo werkte eerder jarenlang voor Ecorys. Zijn drive is in zijn eigen woorden: “Onze steden samen beter en leuker maken. Belangrijk vind ik partijen te stimuleren vanuit de gebruiker te denken, los te komen van ingesleten organisatorische paden en te kijken waar de uitdaging nu echt ligt.”

Ewoud Dekker

Senior adviseur bij Rebel. Na INGE Real Estate en Multi Development werkte Ewoud een aantal jaar bij Ecorys. Hij houdt zich bezig met de advisering en begeleiding van publieke en private partijen bij strategische vraagstukken rondom vastgoed. Hij adviseert daarbij op zowel project- en portefeuille- als organisatieniveau.

Geurt van Randeraat

Partner bij SITE uban development. Eerder werkte Geurt bij onder meer BVR en daarna jarenlang bij BPF Bouwinvest, waar hij de laatste drie jaar als directeur verantwoordelijk was voor alle Nederlandse projecten van de groep. Hij richt zich graag op multidisciplinaire opdrachten, waar ontwerp, financiële strategieën en marktkennis samenkomen. Daarnaast was Geurt jarenlang programmadirecteur van de post-academische opleiding Master City Developer (MCD).

U kunt ook contact opnemen met een regioadviseur van Bouwend Nederland, zie www.bouwendnederland.nl/contact